Begeleiding bij re-integratie spoor 2

Wilt u voldoen aan de nieuwe Wet Verbetering Poortwachter bij langdurig verzuim?
Vraag u zich af wanneer u nu een zogenaamd re-integratieplan spoor 2 moet inzetten?
Zoekt u naar een invulling van deze verplichting, maar weet u niet zo goed hoe dat aan te pakken?

Begeleiding door een gespecialiseerde begeleider op het gebied van re-integratie spoor 2 kan u deze zorg uit handen nemen en zorgen dat u voldoet aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter, zodat u voorkomt dat u onverhoopt een loonsanctie krijgt.